page-header

Hakkımızda

Vizyonumuz

Tarım makineleri başta olmak üzere, tüm sektörlerde akıllı ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine teknolojik altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla destek olarak, bölgemizde sürükleyici, ülkemizde öncü, küresel düzeyde seçkin bir merkez olmak.

Misyonumuz

İşletmelerin, yeni girişimcilerin ve araştırmacıların; Tarım 4.0 başta olmak üzere akıllı teknolojiler uygulamalarında;

Ar-Ge altyapısı sağlayarak hizmet vermek ve çözüm ortağı olarak yer almak,
Kavramsal tasarım, prototipleme ve test aşamalarında aktif rol almak,

İlgili paydaşları bir araya getirip iş birliğini üst düzeye çıkararak projelerin katma değerini yükseltmek.

Ulusal ve uluslararası ağ ve kümelerde yer alarak projeler geliştirmek, sonuçlandırmak ve insanlığın hizmetine sunmak.

Üniversite sanayi iş birliğinde verimli bir model ortaya koymak.

Tarım makineleri sektörü başta olmak üzere bölgedeki nitelikli işgücünü artırılmasına katkı sağlamak.

KTO Karatay Üniversitesi’nin lisans/lisansüstü öğrencilerinin Ar-Ge deneyimi kazanarak mezun olmasına katkı sağlamak.

Başta tarım makineleri olmak üzere yürüttüğü projelerde kazandığı bilgi birikimini başka sektörlere de aktarabilen bir merkez olmak.

Öncelikle tarım makineleri sektöründeki ihtiyaçları ve gelişen teknolojiyi takip ederek alt yapısını güncelleyen ve Tasarım, Geliştirme, Prototipleme ve Test konularında güvenilir ve tercih edilen bir merkez olmak.

Yeşil teknolojilere yönelik araştırma – geliştirme faaliyetlerinin önemli bir parçası olmak.

Değerlerimiz

Hizmette kalite
Sürekli gelişim
İnsana ve çevreye saygı
Bilimsellik
Etik değerlere bağlılık
Şeffaflık
Katılımcılık
Tarafsızlık