AKİTEK Nedir?
AKİTEK, KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı bir Uygulama-Araştırma Merkezidir. Aynı zamanda KTO Yenilikçi Teknolojiler Merkezi A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyet göstermektedir.

Teknolojik altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla, tarım makinaları başta olmak üzere tüm sektörlerde akıllı ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine destek olan AKİTEK, bölgemizde sürükleyici, ülkemizde öncü, küresel düzeyde seçkin bir merkez olma vizyonuyla hizmet vermektedir.

Daha Fazlası
Kimler Faydalanabilir?

AKİTEK bünyesinde bulunan ileri teknoloji cihazlarla sunulan çok sayıda hizmetten, sektör sınırlaması olmadan tüm işletmeler yararlanabilmektedir. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, öncelikle tarım makineleri üretiminde faaliyet gösteren işletmeler ve Start-up’larla birlikte Ar-Ge projeleri yürüten AKİTEK, üniversiteler ve Teknopark/Teknokentler ile yakın iş birliği içerisindedir.

Daha Fazlası
Ortak Projeler Geliştirebiliriz!
Tarım Makinaları sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler AKİTEK’ten iki türlü faydalanabilirler: Birincisi ortak projeler geliştirebiliriz. AR-GE projeleri vasıtasıyla KOBİ’ler doğrudan AKİTEK’te mevcut bulunan ileri teknolojik ekipmanlardan faydalanma imkânı bulabilirler. KOBİ’ler aynı zamanda, AKİTEK’te istihdam edilen nitelikli, donanımlı Ar-Ge mühendislerinden de istifade edebilirler. İkincisi ise, AKİTEK’ten mevcut üzerinde çalışmış oldukları ürünlerin geliştirilmesine destek alarak, daha nitelikli, Tarım 4.0 kapsamında değerlendirebileceğimiz ürünler elde edebilirler.
Hizmetlerimiz
Yankısız Oda
AKİTEK bünyesindeki Konya-Karaman bölgesinin tek yankısız odası sayesinde, ilgili standartlara tabi tüm elektrikli ve elektronik ürün ve komponentler için (aynı zamanda CE belgelerinin alınabilmesi için bir gereklilik olan) Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri yapılabilmektedir.
Yankısız Oda 9.4mx 5.5mx 6m boyutlarında olup bünyesinde EMC Testleri için gerekli amplifikatörler, sinyal üreteci, güç sensörleri, test alıcısı ile antenler vb. düzenekler bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi
Tarım 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 tabirinden esinlenerek ortaya çıkarılmış bir kavram olan Tarım 4.0, günümüz teknolojisinin gelmiş olduğu nokta çerçevesinde, uydu pozisyonlama, nesnelerin interneti (IoT), uzaktan algılama, makine öğrenmesi gibi yenilikçi teknolojilerin tarımsal uygulamalara entegrasyonunu ifade etmektedir. Bir başka deyişle akıllı teknolojilerin tarımsal uygulamalarla bütünleşmesi demek olan Tarım 4.0’ın temel amaçlarından biri tarımdaki verimi artırarak, birim alandan daha fazla ürün alınabilmesini ve artan dünya nüfusuna göre giderek azalan tarım alanlarının insanlığa yetebilmesini temin etmektir. Bu kapsamda tarım makinelerinin de akıllı hale gelmesi, Tarım 4.0’ın temel unsurlarından birisidir. Dolayısıyla tarım makineleri küresel pazarı hem arz hem de talep anlamında, Tarım 4.0 ile uyumlu ve akıllı teknolojilerinin entegre edildiği tarım makinelerine doğru hızla kaymaktadır.

background
AKİTEK - Akıllı Teknolojiler Merkezi
Tanıtım Videosu